Naturopatická poradňa - RNDr. Eva Bullová, PhD

„Lekár budúcnosti nebude predpisovať pacientovi lieky, ale bude ho motivovať k vlastnej zodpovednosti za svoje zdravie a ukáže mu, ako sa môže vyhnúť mnohým chorobám.“ Thomas Alva Edison (1847 – 1931)

Kontaktujte nás

Čo je naturopatia?

Naturopatia, alebo inak povedané naturopatická medicína verí na liečivú silu prírody a na to, že organizmus má schopnosť vyliečiť sa sám, ak mu na to vytvoríme vhodné podmienky. Je založená na celostnom princípe, čo znamená, že terapeuti sa v prvom rade snažia zistiť príčinu každého neduhu pochopením tela, mysle a duše človeka a následne využitím prírodných postupov, vedeckých a empirických metód podporiť ozdravné procesy v organizme. Spájame  moderné poznatky vedy s tradičnou a prírodnou formou liečenia.

Kto je naturopat?

Je to predovšetkým človek, ktorý hrá v zdraví človeka doplnkovú úlohu a rieši problémy, ktoré sa nedarí vyriešiť lekárom. Naturopat vedie ľudí k zodpovednosti za vlastné zdravie, k poznaniu samého seba a prírodnými postupmi pomáha človeku nastoliť v tele rovnováhu tak, aby sa telo uzdravilo samo.

Čo robí naturopat?

Naturopat hľadá príčinu problému, stimuluje telové funkcie, posilňuje vlastnú obranyschopnosť jemne a neinvazívne. Identifikuje a odstraňuje prekážky, podporuje človeka v jeho snahe o uzdravenie, prebúdza v tele prirodzenú schopnosť samoliečby, ktorá je daná každej živej bytosti. Využíva metódy a liečivé látky, ktoré minimalizujú riziko škodlivých vedľajších účinkov, nepotláča symptómy choroby. Pri liečbe berie do úvahy jednotlivé fyzické, mentálne, emocionálne, genetické, environmentálne a sociálne faktory.

Aké ciele sleduje naturopat?

Cieľom je dosiahnutie rovnováhy, aby človek využíval svoj samouzdravovací potenciál čo možno najviac, a aby to v čase dokázal čo najčastejšie bez cudzej pomoci.

Návody