Alergie a Astma

Popis ochorenia a jeho prejavy

Alergie a astma sú autoimunitné poruchy, teda poškodenie imunitného systému. V súčasnosti už každý tretí človek na svete trpí nejakou formou alergie, veľmi často sa vyskytuje hlavne u detí, v mestských aglomeráciách 10 – 15 násobne oproti vidieku. Pri normálnej reakcii na alergén sa u zdravého človeka tvoria v tele protilátky triedy lgG – tieto protilátky pôsobia proti pôvodcom ochorenia, pri autoimunitnej poruche je reakciou na alergén tvorba protilátky lg E, ktoré vyvolávajú alergiu. Alergia sa prejavuje vodnatým sekrétom z nosa, kýchaním, opuchom očí a začervenaním, opuchom vnútorného zvukovodu, svrbením v nose a ušiach. Astma sa prejavuje predovšetkým sťaženým, piskľavým dýchaním, kašľom a pocitom ťažoby na hrudníku.

Príčina vzniku ochorenia

Klasická medicína uvádza, že existuje predispozícia v rodine, ale je možné získať alergiu na čokoľvek, v ktoromkoľvek veku, bez ohľadu na jej výskyt v rodine. Príčinou je podľa alopatickej medicíny prítomnosť alergénu a nejasný vznik autoimunitnej reakcie.

Liečba podľa klasickej / alopatickej medicíny

Odporúča sa vyhýbať sa alergénu pokiaľ je to možné, užívajú sa lieky na potlačenie alergických príznakov.

Riešenie z pohľadu naturopata

Alergia je nadmiera toxického odpadu v organizme, najčastejšie ide o chemikálie a ťažké kovy z prostredia, často z potravín, ale aj o škodlivé produkty metabolizmu liečiv a toxické výlučky parazitov. Parazity sú prítomné relatívne často, v prípade astmy je to predovšetkým toxocara canis a toxoplasma gondii. Viete že v Čechách vykazuje séropozitivitu na toxoplazmu asi 20 % populácie?

  • Je potrebné odstrániť toxické látky – chemikálie a ťažké kovy z tela hĺbkovou detoxikáciou
  • Ak sú prítomné parazity, tie odstrániť použitím plazmového generátora
  • Posilniť imunitu

Odporúčaná naturopatická analýza a terapia

Aké výsledky môžete očakávať?

  • Ustúpenie alergických prejavov za pár mesiacov
  • Úplné vyliečenie je možné pri dodržaní všetkých odporúčaní