Darkfield analýza krvi

Čo je analýza živej kvapky krvi?

Darkfield analýza alebo aj analýza živej kvapky krvi v tmavom poli je mikroskopická technika, ktorá umožňuje screening komponentov krvi klienta v reálnom čase. Touto technikou je možné pozorovať javy, ktoré sa bežnými laboratórnymi metódami nezisťujú a preto je táto analýza vynikajúcim doplnkom k liečbe. Živú kvapku krvi je možné takto pozorovať len 10 – 20 minút.

Analýza je takmer bezbolestná, kvapka sa odoberie z prsta a dá sa na podložné sklíčko, zľahka sa prekryje krycím sklíčkom. Obraz krvi je snímaný kamerou do PC, čo umožňuje klientovi vidieť to isté čo vidí terapeut pod mikroskopom. Klient vidí jednotlivé krvinky a všetko čo sa v krvnej plazme deje v dostatočnej veľkosti. Výsledné zväčšenie je 1 000 – 2 000×. Pozorovaním kvapky krvi sledujeme prítomnosť, kvalitu a stav rôznych žiadúcich i nežiadúcich krvných zložiek, čo nám mnohé napovie o zdravotnom stave, aj keď nevedie k pomenovaniu presnej medicínskej diagnózy. Z každého pozorovania vytvárame fotografie, ktoré sú ukladané do karty klienta pre porovnanie pri následnej kontrole.

Na základe výsledku Darkfield analýzy je klientovi odporučená úprava stravy, prírodná suplementácia, prípadne detoxikácia, vyčistenie kapilár a lymfy, alkalizácia tela, všetko podľa aktuálneho stavu organizmu. Fungovanie jednotlivých odporúčaní je možné ľahko overiť pri kontrole. Analýzu kvapky krvi odporúčame opakovať každé 3 – 4 mesiace počas detoxikácie, tiež je vhodnou preventívnou metódou, pretože je možné takto podchytiť začínajúce sa patologické zmeny organizmu a predísť tak vypuknutiu choroby.

Táto analýza nie je vekovo obmedzená.

Čo je možné v živej kvapke krvi pozorovať?

Pozorovaním vieme zistiť:

 • správny podiel a stav krvných komponentov, červených a bielych krviniek a ďalších štruktúr vyskytujúcich sa v krvnej plazme
 • sklony k anémii a s tým súvisiace nedostatok vitamínov a minerálov
 • poškodenie červených krviniek voľnými radikálmi
 • prítomnosť nežiadúcich mikroorganizmov
 • intoxikáciu organizmu
 • prítomnosť ťažkých kovov v krvi
 • stav obehového systému, priechodnosť najtenších ciev – vlásočníc dôležitých pre správne okysličenie organizmu
 • možno posúdiť acidobázickú rovnováhu organizmu, sklony k prekysleniu a acidózu (kyslosť) celého organizmu
 • dehydratáciu organizmu v závislosti na pitnom režime
 • dysbiózu (osídlenie čriev probiotickými baktériami) a mieru priepustnosti choroboplodných zárodkov z čriev do krvi
 • problémy s trávením, dopady nevhodného stravovania, nutričné podmienky
 • úroveň látkovej premeny organizmu (metabolizmus)
 • krvné mykózy
 • počiatočné fázy závažných vznikajúcich ochorení alebo zistiť príčiny už prebiehajúcich ochorení
 • prítomnosť cholesterolových kryštálov v krvi a zvýšené množstvo LDL cholesterolu, nedostatok omega 3 mastných kyselín
 • viskozitu krvi
 • agregáciu (zhlukovanie) červených krviniek as tým spojené riziko trombózy, mozgovej a srdcovej príhody
 • sklony k degeneratívnym ochoreniam
 • poškodenie pečene, sleziny
 • riziko dny – hromadenie urátových kryštálov (kyseliny močovej)
Využite akciu a príďte si urobiť detailnú analýzu krvi.