Elektroherbalizmus

Čo je plazmový generátor?

V naturopatickej poradni používame na fyzickú likvidáciu parazitov, baktérií, vírusov a plesní plazmový generátor RPZ 14. Tento generátor využíva princíp bezkontaktného prenosu frekvencií. Táto metóda likvidácie je založená na výskume mikrobiológa Dr. Raymonda Rifeho, ktorý pozoroval, že každý mikroorganizmus má svoju rezonančnú frekvenciu, ktorá pri dostatočne dlhom pôsobení spôsobí jeho smrť. Od jeho výskumov sa odrazila aj Dr. Hulda Clark, ktorá sa počas svojho života venovala skúmaniu pôsobenia frekvencií na škodlivé mikroorganizmy. Zistila, že pôsobením dostatočne dlhú dobu spôsobí deštrukciu akéhokoľvek patogénneho mikroorganizmu. Vďaka nej vznikol celý zoznam frekvencií, ktoré je možné použiť na likvidáciu rôznych typov patogénov.

Úspešnosť likvidácie baktérií, vírusov, plesní a parazitov závisí od kvality prístroja, správnej frekvencie aj vhodnej dĺžky pôsobenia. RPZ 14 využíva princíp bezkontaktného prenosu frekvencií a na rozdiel od zapperu dokáže likvidovať patogény vo všetkých častiach tela, nielen na povrchu, ale aj v dutých orgánoch, čo zvyšuje efektivitu liečby. Plazmový generátor, českej konštrukcie spoločnosti Z-technology, s. r. o., pracuje úplne presne, bez skreslenia výstupných impulzov, od 5 Hz až do 900 kHz. Kvalitou vyhotovenia sa dostali na prvé miesto v presnosti vysielaných impulzov na svete, ostatní výrobcovia zatiaľ nie sú technicky schopní takéto generátory zostrojiť.

Liečba pomocou frekvencií

Tak ako dokáže prístroj generovať rezonančnú frekvenciu na likvidáciu patogénu, dokáže generovať aj frekvencie, ktoré pozitívne vplývajú na ľudský organizmus. Existuje celý rad pre telo prospešných frekvencií, sú to predovšetkým frekvencie na „normalizáciu”, „vybalancovanie ” a „stimuláciu” procesov v organizme. Príkladom je frekvencia 528 Hz, ale aj mnoho iných.  V naturopatickej poradni máme momentálne pripravených niekoľko programov (skleróza multiplex a iné), ktorých pravidelným používaním dokážeme dosiahnuť úpravu zdravotného stavu.

Kontraindikácie pre použitie plazmového generátora: kardiostimulátor, kovové implantáty, tehotenstvo.