Elektromagnetické žiarenie

Čo je elektrosmog?

Za elektrosmog považujeme každé elektromagnetické vlnenie, ktoré nie je prirodzené, ale je umelo vyrobené človekom.

 • elektromotory
 • mikrovlnné rúry, RFID
 • mobilné telefóny
 • podlahové elektrické vykurovanie
 • rozhlasové a televízne vysielače
 • satelity, radary
 • slúchadlá a reproduktory
 • spotrebná elektronik
 • trakčné vedenie železníc
 • úsporné žiarovky a osvetlenie
 • vysokonapäťové vedenie, transformátory
 • Wi-Fi, Bluetooth
 • základňové stanice BTS

Prečo je nebezpečný?

 • Nedá sa zistiť prirodzenými ľudskými zmyslami, môžeme ho merať a vyhodnocovať len pomocou špeciálnych meracích zariadení.

 • Elektromagnetické žiarenie vedie k zníženiu produkcie proteínových enzýmov v bielych krvinkách -lymfocytoch. To tiež naznačuje, že zvýšené elektromagnetické žiarenie môže potlačiť imunitný systém.

 • Ionizujúce elektromagnetické žiarenie (röntgen, gama žiarenie) narúša kovalentné väzby chemických látok v organizme.

 • Neionizujúce elektromagnetické žiarenie rádiového a mikrovlnného spektra narúša Van Der Waalsove medzimolekulárne väzby.

 • Elektromagnetické žiarenie prispieva k zníženiu hladiny melatonínu (hormón, hlavný regulator imunitného systému) v organizme.

 • Štúdie ukázali, že chorí na rakovinu majú veľmi nízku hladinu melatonínu. Elektromagnetické žiarenie je spájané so zvýšením výskytu leukémie, lymfómu, rakoviny mozgu, melanómu, karcinómu prsníka, potratov, vrodených vád, samovraždy a tiež Alzheimerovej choroby.

Najčastejšie zdravotné problémy v súvislosti so zvýšenou hladinou elektrosmogu

 • bolesti nervov a mäkkých tkanív, ktoré sa nedajú vysvetliť inou príčinou

 • chronická vyčerpanosť a únava

 • chronické bolesti hlavy

 • hučanie v ušiach

 • hyperaktivita u detí

 • náchylnosť na infekcie, znížená imunita

 • poruchy koncentrácie a pamäte, depresie

 • poruchy spánku

 • poruchy srdcového rytmu

 • rakovinové ochorenia ako leukémia a nádory na mozgu…

 • vnútorný nepokoj

 • výkyvy krvného tlaku