Naturopatia, s. r. o.
IČO:
48 024 805

Poradňa celostnej medicíny
Námestie mieru 1
080 01 Prešov

Konzultácie
RNDr. Eva Bullová, PhD.
parazitológ
Tel.: +421 918 484 079

naturopatickú poradňu prevádzkuje
Naturopatia s.r.o.