Naturopatia, s. r. o.
IČO:
48 024 805
Poradňa celostnej medicíny

Volgogradská 13
PALA Centrum – bývalý Vukov, č. dverí 201
080 01 Prešov
Konzultácie
RNDr. Eva Bullová, PhD.
parazitológ

Tel.: +421 918 484 079

naturopatickú poradňu prevádzkuje
Naturopatia s.r.o.