Negatívne emócie

Emócie sú niečo čomu mnohí ľudia pri riešení zdravotných problémov odmietajú venovať svoju pozornosť. Predovšetkým preto, lebo musia siahnuť do svojho vnútra, prípadne rozjatriť staré rany a spracovať negatívnu situáciu, ktorú v minulosti zažili. Myšlienky a emócie sa ukladajú v nás, lepia sa na naše bunky ako lepidlo a vytvárajú tak bloky. Tvorením blokov dochádza počas rokov k nahromadeniu emocionálneho odpadu, ktorý je ukrytý pod vrstvami fyzických toxínov a fyziologických disfunkcií. Hĺbková detoxikácia často pomôže identifikovať túto ďalšiu vrstvu toxicity, ktorú si telo, pozoruhodný nástroj na ukladanie nespracovaných myšlienok a pocitov, vytvorilo. Mnohí z nás do svojho tela a jeho orgánov ukladajú nevyriešené citové zážitky po celý život. Účet však vystavia každému, bez rozdielu, nezáleží na veku, pohlaví, dosiahnutom vzdelaní ani majetku, nevyriešené uložené emócie sa následne prejavia ako choroba.

Tradičná čínska medicína prisudzuje každému z piatich dôležitých orgánov istú emóciu. Porucha v orgáne teda znamená, že človek má problém aj na konkrétnej emocionálnej úrovni.

Pečeň je poškodzovaná hnevom, nenávisťou, žiarlivosťou, agresiou, jej párový orgán žlčník, ktorý oslabuje dovnútra obráteným a neprejaveným hnevom a pocitom bezmocnosti či ľútosti.

Pankreas poškodzuje potlačený strach a pocit absencie lásky, slezina je poškodená starosťami – vytrvalým premýšľaním o nich a nerozhodnosťou, žalúdok stresom a prílišnou svedomitosťou a zodpovednosťou.

Obličky poškodzuje strach, úzkosť, pľúca sú poškodzované smútkom, žiaľom a srdce citovým sklamaním, pocitom krivdy a slabou sebaláskou.

Najčastejšou negatívnou emóciou u ľudí je strach a hnev.

Toto všetko platí aj opačne, nielen emócie vplývajú na orgány, ale aj oslabené orgány na emocionalitu človeka. Ak sa teda človek narodí s oslabeným okruhom pečene bude vo svojom živote náchylný byť hnevlivý, ak s oslabeným okruhom pľúc, bude sa viac oddávať pocitom žiaľu a smútku.

Pri každej naturopatickej liečbe je teda dôležité nebrať emócie na ľahkú váhu. Rovnako ako zdravé jedlo, čistá voda a kyslík je dôležitá aj radosť, šťastie a láska. Veď čo prajeme ľuďom, ktorých milujeme? Zdravie, šťastie a lásku.