Naturopatická poradňa vyrieši vaše problémy

Máte niektorý z týchto problémov?

 • Už dlhšiu dobu trpíte chronickým ochorením a lekári nevedia, čo vám vlastne je?
 • Je oficiálna liečba vášho ochorenia neúspešná?
 • Trpíte bolesťami a jediným riešením sú pre vás analgetiká?
 • Spôsobuje vám dlhodobé užívanie liekov ďalšie zdravotné problémy?
 • Nedarí sa vám dosiahnuť a udržať optimálnu váhu?
 • Usilujete splodiť potomka a nedarí sa vám?
 • Želáte si, aby sa vaše dieťa narodilo zdravé?
 • Je vaše dieťa často choré, užíva opakovane antibiotiká?
 • Chcete pri liečbe vášho ochorenia používať prírodné prostriedky?
 • Túžite po tom, aby váš terapeut mal na vás dostatok času a naozaj vás počúval?
 • Chcete poznať skutočnú príčinu vašich zdravotných ťažkostí?
 • Dávate prednosť príjemnému pokojnému prostrediu bez zhonu a nervozity?
 • Nehodláte na vyšetrenie čakať v čakárni, ale želáte si byť prijatý v čase, na ktorý ste sa objednali?
 • Očakávate, že váš terapeut bude brať vaše problémy vážne a bude k vám pristupovať s porozumením?
 • Chcete už konečne začať váš problém naozaj riešiť?

Potom neváhajte a navštívte našu naturopatickú poradňu.

V čom sme iní?

 • Individuálny prístup

  Každý z nás je originál a čo pomôže jednému, môže uškodiť druhému. Rovnaký prístup len zriedakedy zabezpečí rovnaký výsledok. Vnímať individuálne rozdiely je preto veľmi dôležité. Alternatívne metódy vždy prispôsobujeme konkrétnemu pacientovi pri každej návšteve našej naturopatickej poradne.

 • Najnovšie poznatky celostnej medicíny sme skĺbili do jedného celku

  Vychádzame z predpokladu, že žiadna metóda nie je natoľko dokonalá, aby dokázala vyriešiť každý zdravotný problém. Nie každá metóda je zároveň vhodná pre každého. Naturopatická poradňa s individuálny a komplexným prístupom umožní dosiahnuť optimálne výsledky u každého klienta.

 • Samozrejmou a dôležitou je spolupráca s klientom počas celej liečby

  Sledujeme všetky reakcie na liečbu a všímame si všetky zmeny v zdravotnom stave, aj zdanlivo nepatrné odchýlky, ktoré samotní klienti pokladajú neraz za bezvýznamné. S klientmi sme v permanentnom mailovom spojení. V prípade potreby upravujeme liečbu podľa aktuálneho stavu. Tento prístup vyhovuje najmä pacientom, pre ktorých je v liečbe dôležitý pocit istoty a bezpečia. Oceňujú ho však aj rodičia, ktorí tak majú možnosť konzultovať aktuálny zdravotný stav svojho dieťaťa s terapeutom. Tento postup je pre nás časovo náročný, preto do svojej starostlivosti môžeme prijať iba obmedzený počet klientov.