Borelióza

Lymská borelióza

Dlho prevládal názor, že spirochétu Borrelia burgdorferi s. l., ktorá spôsobuje ochorenie lymská borelióza, prenáša kliešť obyčajný, Ixodes ricinus. Ochorenie sa však vyskytuje aj u ľudí, ktorí sa s kliešťom nikdy nestretli. To upriamilo pozornosť aj na iné, krv cicajúce vektory, predovšetkým komáre a ovady. Moderná medicína si s týmto ochorením často nevie poradiť. Ľuďom ostávajú trvalé následky, napr. mesiace trvajúci tinnitus (hučanie v ušiach), či bolesti kĺbov, nervov, chronická únava a iné. Borélie sa lokalizujú na miesta príslušné ich podtypu. Na Slovensku je to prevažne B. garinii, ktorá je asociovaná s neurologickými prejavmi a B. afzelii, ktorá sa manifestuje kožnými prejavmi. B. burgdorferi s. s. spôsobuje artritídu a neuroboreliózu. Vyskytujú sa aj zmiešané infekcie.

Symptómy

Najčastejšie sa ochorenie prejaví horúčkou, únavou, bolesťami svalov a kĺbov, obmedzenou pohyblivosťou krku a zväčšenými lymfatickými uzlinami. V mieste uštipnutia sa vytvorí erythema migrans – červený kruh/kružnica, ktorá postupne od stredu bledne. Sú však aj prípady LB kde sa choroba týmto erytémom neprejaví. V prípade erytému je možná biopsia a určenie prítomnosti baktérie, alebo sa robia sérologické testy ELISA. IgM protilátky sú detekovateľné 3 – 4 týždne po infekcii, IgG protilátky sa tvoria asi po 6 týždňoch, vrcholia po šiestich mesiacoch a pretrvávajú dlhodobo. Vzhľadom na možnosť falošne pozitívnych výsledkov, odporúča sa v prípade ich pozitivity následná konfirmačná reakcia metódou Western Imunoblot.

Príčina

  • Uštipnutie hemofágnym/krv cicajúcim hmyzom.

Liečba podľa klasickej / alopatickej medicíny

Antibiotická liečba v trvaní niekoľko týždňov až mesiacov. Pri neskorom podávaní ATB sa borélie maskujú pred imunitným systémom a schovávajú sa v miestach málo alebo nezásobených krvou (napr. kĺbové púzdra), tým nedochádza k úplnému zničeniu baktérií, po liečbe v tele ostávajú a keď majú možnosť opäť sa začnú množiť.

Riešenie z pohľadu naturopata

  • Odstránenie baktérie pomocou frekvenčnej liečby – použitie plazmového generátora.
  • Opakované plazmovenie po 10 – 14 dňoch.
  • V prípade niekoľko týždňov a mesiacov trvajúcich problémov je potrebná aj suplementácia potrebných látok, borélie totižto počas tohto obdobia poškodzujú tkanivá obsahujúce kolagén.

Odporúčaná naturopatická analýza a terapia

  • Elektroherbalistická diagnostika a terapia plazmovým generátorom

Aké výsledky môžete očakávať?

Baktérie je možné odstrániť jednorázovo pomocou plazmového generátora. Odporúča sa však skontrolovať aj prítomnosť iných patogénov, chemikálií, ťažkých kovov, s ktorými môžu vaše problémy súvisieť. Výsledkom je ústup symptómov a zlepšenie zdravotného stavu. Po odstránení borélií dochádza často k herxheimerovej reakcii – krátkodobé zhoršenie zdravotného stavu v dôsledku zaťaženia organizmu mŕtvym odpadom, ktorý musí telo vylúčiť.

„Chcem sa vám poďakovať, pretože naša Sárinka, po 3. sedení u vás, na prístroji (plazmový generátor), má v súčasnej dobe negatívne výsledky na boréliu. Ďakujeme.“